14 november 2015

Reglement Deelnemer

U bevindt zich hier: Home > Reglement > Reglement Deelnemer


Reglement Deelnemer — Reglement Auto — Reglement 1800cc klasse — Reglement Bijlage


 1. Deelnemers en de reserves zijn verplicht de instructieavond bij te wonen.
 2. Iedere bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en dit tijdens de crossdag tonen.
 3. Iedere deelnemer rijdt voor eigen risico en dient voor aanvang van de wedstrijd de verantwoordelijkheidsclausule te tekenen.
 4. Per auto kunnen maximaal 2 deelnemers zich inschrijven, deze deelnemers zijn ook verplicht om met die auto de cross te rijden.
 5. De wedstrijdleiding zorgt voor vervanging bij afzegging.
 6. Deelnemers dienen zich correct te gedragen, zowel in rijgedrag als in sociaal gedrag, dit op straffe van uitsluiting.
 7. Iedere bestuurder moet een degelijk, goed passende en sluitende integraalhelm dragen, evenals een goed sluitende nekband. Tevens dient brandwerende (bijv. katoenen) kleding gedragen te worden, die armen en benen volledig bedekt.
 8. Op de plaats in het rennerskwartier moet een plastic kleed van minimaal 5 bij 2 meter worden gelegd, daar bovenop dient een stuk karton (zgn. Agricokarton) of andere absorberend materiaal van dezelfde afmeting geplaatst te worden. Het geheel dient vastgezet te worden d.m.v. bijv. Tentharingen.
 9. Het te laat aan de start verschijnen heeft uitsluiting van deze manche tot gevolg.
 10. In het rennerskwartier mogen slechts 2 personen per auto worden toegelaten (namelijk rijder en monteur). Minimum leeftijd is 16 jaar. Er mag hier ook niet onnodig gereden worden en uitsluitend stapvoets.
 11. Iedere deelnemer dient strikt de aanwijzingen van de baancommissarissen op te volgen. Dit wordt door middel van vlaggen aangegeven. Betekenis vlaggen:
  vlag oranje Oranje = Start
  vlag zwart wit Zwart/Wit = Finish
  vlag rood Rood = Onmiddellijk stoppen
  vlag geel Geel onbewogen = Oppassen, baan gedeeltelijk versperd
  vlag geel Geel bewogen = Baan grotendeels versperd, verboden in te halen
  vlag zwart Zwart = Diskwalificatie
 12. Het is verboden om auto’s moedwillig aan te rijden of opzettelijk te hinderen.
 13. Het aanrijden van een stilstaande auto op het parcours betekent onmiddellijke diskwalificatie. Dit geld ook voor achteruit rijden of tegen de rijrichting in rijden.
 14. Deelnemers mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van een baancommissaris hun voertuigen tijdens de rit niet verlaten.
 15. Zowel voor als tijdens de wedstrijd is het verboden om alcoholische dranken en of drogerende middelen te gebruiken. Dit op straffe van uitsluiting van de cross.
 16. Na afloop dienen de deelnemers hun plaats in het rennerskwartier schoon op te leveren en alle onderdelen mee te nemen.
 17. In alle niet opgenomen bepalingen beslist de wedstrijdleiding.